Περιβαλλοντική Πολιτική

Τα καταλύματα ALPE LUXURY ACCOMMODATION κατασκευάστηκαν με προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία. Ταυτόχρονα, στόχος της «ALPETOURS Ε.Ε.» αποτελεί η στήριξη της τοπικής κοινωνίας και η προσφορά υψηλού επιπέδου διαμονής και υπηρεσιών στους επισκέπτες των πολυτελών διαμερισμάτων, δωματίων και βιλών.

Τόσο ο σχεδιασμός των καταλυμάτων, ο οποίος έγινε με γνώμονα την υψηλή αισθητική και την εναρμόνιση των κτιρίων στο φυσικό περιβάλλον, όσο και η ανάπτυξη οικολογικής κουλτούρας στο προσωπικό των καταλυμάτων, αποτελούν κύριοι αρωγοί αυτής της προσπάθειας. Η περιβαλλοντική διαχείριση του καταλύματος επιτυγχάνεται μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, τον περιορισμό των αποβλήτων, την ελεγχόμενη αλλαγή ιματισμού, την καθιέρωση πολιτικών ανακύκλωσης, τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών και τη χρήση εγκεκριμένων προϊόντων καθαρισμού με πιστοποιητικά ασφαλείας.